Checklista inför disputation

Publicerad: 11 februari 2010

Händelse Ansvarig/beslut Mottagare Tidpunkt
Boka tid för tryckning av avhandling, via formläret "Bokning tryck av licentiat-/doktorsavhandling 10 veckor innan licseminarium/disputation" Doktorand Tryckeriet Senast 10 terminsveckor före disputation*
Kontroll av registrerade studieresultat i forskarladok Huvudhandledare Institutionens utbildnings-administratör Senast 9 terminsveckor före disputation*
Uppdatering och fastställande av individuell studieplan Handledare och doktorand/prefekt Institutionens utbildnings-administratör Senast 9 terminsveckor före disputation*
Registrering ”Alla kurser klara” i forskarladok Institutionens utbildnings-adminstratör Examens-handläggare Inför utfärdande av examensbevis

Personbevis

Doktorand Institutionens utbildnings-administratör Senast 9 terminsveckor före disputation*

Anhållan om disputation och förslag på tid och plats för disputation inkl bilagor (blankett)

Doktorand och huvudhandledare Prefekt Senast 9 terminsveckor före disputation*
Förslag på opponent, ledamöter i betygsnämnd och ordförande vid disputation  inkl bilagor (blankett) Prefekt Institutionens utbildningsadministratör Senast 9 terminsveckor före disputation*
Diariefört förslag på opponent, ledamöter i betygsnämnd och ordförande vid disputation  inkl bilagor (blankett) Institutionens utbildningsadministratör Fakultetsnämnd (sekreterare) Senast 8 terminsveckor före disputation*

Registrering i LTU:s publiceringsdatabas
(instruktioner hittar du i länken ovan)

Doktorand Biblioteket Senast 8 terminsveckor före disputation*
Beställ tryckning av avhandling via formuläret "Beställ tryck licentiat-/doktorsavhandling 5 veckor innan licseminarium/disputation". Senast kl 12. Doktorand Tryckeriet Senast 5 terminsveckor före disputation*

Bokning av tid för spikning av avhandling 
(formulär hittar du i länken ovan)

Doktorand

Biblioteket

Senast 5 terminsveckor före disputation*
Beslut opponent, ledamöter i betygsnämnd och ordförande vid disputation Fakultetsnämnden (ordförandenivå) Delgivning till berörda Senast 4 terminsveckor före disputation*
Leverans av tryckt avhandling och pdf-fil Tryckeriet

Tryckta exemplar skickas till angiven adress.

Pdf-fil skickas till biblioteket för publicering i DIVA,  samt 2 tryckta exemplar, varav ett med hål i (spikningsex). 1 tryckt exemplar skickas till fakultetsnämnden.

3 terminsveckor före disputation*
   

 

 
Distribution av avhandling, papper/ webbadress Doktorand

Ordförande, opponent, betygsnämndens ledamöter

Intresserade, externt/internt

3 terminsveckor före disputation*
Tillkännagivande med information om tid och plats för disputationen samt webbadress till elektronisk upplaga Fakultetsnämndens sekreterare

Biblioteket

Kommunikation och varumärke (elektroniskt)

Fakultetsnämnd (elektroniskt)

Berörd institution (elektroniskt)

Studentservice, examens-handläggare (original i doktorandakt)

3 terminsveckor före disputation*

Spikning på biblioteket samt elektronisk publicering inkl tid och plats för disputationen Biblioteket Doktorand 3 terminsveckor före disputation*

Annonsering i LTU:s kalendarium

Kontakt med doktorand för ev pressmeddelande

Informationsenheten Intresserade Senast 3 terminsveckor före disputation *
Betyg på avhandling (blankett) Huvudhandledare/ betygsnämnd Institutionens utbildnings-administratör I anslutning till disputation
Registrering i forskarladok av betyg på avhandling Institutionens utbildnings-administratör Examens-handläggare I anslutning till disputation och inför utfärdande av examen
Examensbevis Doktorand/Chef studieadministration/ Chef verksamhetsområde Student Doktorand Utfärdas på begäran av doktorand som uppfyller fordringarna för examen

* Tillkännagivande om disputation och publicering av avhandling ska ske senast 3 terminsveckor före disputation. Perioderna 20 december - 10 januari respektive 20 juni - 10 augusti exkluderas från de tre veckorna.

Terminstid                                  Disputation Publicering                     
10 jan (v 2) – 20 juni (v 24) v 2 v 47 el tidigare (ht)
  v 3 v 48 el tidigare (ht)
  v 4 v 49 el tidigare (ht)
  v 24 v 21 el tidigare (vt)
1 sept (v 35) – 20 dec (v 51) v 35 v 32 el senast v 24 (vt)
  v 50 v 47 el tidigare (ht)