Checklista inför licentiatexamen

Publicerad: 11 februari 2010

Händelse Ansvarig/beslut Mottagare Tidpunkt
Boka tid för tryckning av avhandling via formuläret "Bokning tryck av licentiat-/doktorsavhandling 10 veckor innan licseminarium/disputation" Doktorand Tryckeriet Senast 10 terminsveckor före licentiatseminarium
Kontroll av registrerade studieresultat i forskarladok Huvudhandledare Institutionens utbildnings-adminstratör Senast 9 terminsveckor före licentiatseminarium
Uppdatering och fastställande av individuell studieplan Handledare och doktorand/prefekt Institutionens utbildnings-adminstratör Senast 9 terminsveckor före licentiatseminarium
Registrering ”Alla kurser klara” i forskarladok Institutionens utbildnings-adminstratör Examenshandläggare Inför utfärdande av examensbevis

Personbevis

Doktorand Institutionens utbildnings-adminstratör Senast 9 terminsveckor före licentiatseminarium

Anhållan om licentiatseminarium och förslag på examinator och diskutant inkl bilagor (blankett)

Doktorand och huvudhandledare Prefekt Senast 9 terminsveckor före licentiatseminarium
Beslut om examinator, diskutant, tid och plats för seminariet samt kort redogörelse för innehållet i licentiatuppsatsen inkl bilagor (blankett) Prefekt Institutionens utbildnings-adminstratör Senast 9 terminsveckor före licentiatseminarium
Diariefört beslut om examinator, diskutant, tid och plats för seminariet samt kort redogörelse för innehållet i licentiatuppsatsen (blankett) Institutionens utbildnings-administratör

Fakultetsnämnd(sekreterare)

Senast 8 terminsveckor före licentiatseminarium
Registrering av licentiatuppsats i LTU:s publiceringsdatabas Doktorand Biblioteket Senast 8 terminsveckor före licentiatseminarium

Beställ tryckning av avhandling via formuläret "Beställ tryck licentiat-/doktorsavhandling 5 veckor innan licseminarium/disputation". Senast kl 12.

Doktorand Tryckeriet Senast 5 terminsveckor före licentiatseminarium*
Leverans av tryckt avhandling och pdf-fil Tryckeriet

Tryckta exemplar skicks till angiven adress.

Pdf-fil skickas till biblioteket för publicering i DIVA, samt 2 tryckta exemplar. 1 tryckt exemplar skickas till fakultetsnämnden.

3 terminsveckor före licentiatseminarium *
       
Distribution av licentiatuppsats, papper/ webbadress Doktorand Examinator, utsedd diskutant samt intresserade, externt/internt 3 terminsveckor före licentiatseminarium *
Uppsats anslås med tillkännagivande om tid och plats för seminariet Fakultetsnämndens sekreterare Biblioteket

3 terminsveckor före licentiatseminarium *

Tillkännagivande med webbadress till licentiatuppsatsen Fakultetsnämndens sekreterare Kommunikation och varumärke (elektroniskt)

Fakultetsnämnd (elektroniskt)

Berörd institution (elektroniskt)

Studentservice, examens-handläggare (original i doktorandakt)

3 terminsveckor före licentiatseminarium *

Elektronisk publicering i LTU:s publiceringsdatabas Biblioteket Intresserade 3 terminsveckor före licentiatseminarium *
Annonsering i LTU:s kalendarium Informationsenheten Intresserade 3 terminsveckor före licentiatseminarium *
Betyg på licentiatuppsats (blankett) Examinator Institutionens utbildnings-administratör I anslutning till licentiatseminarium
Registrering i forskarladok av betyg på licentiatuppsats Institutionens utbildnings-administratör Examenshandläggare I anslutning till seminarium och inför utfärdande av examen
Examensbevis Doktorand/Chef studieadministration/ Chef verksamhetsområde Student Doktorand Utfärdas på begäran av doktorand som uppfyller fordringarna för examen

* Tillkännagivande om licentiatseminarium och publicering av licentiatuppsatsen ska ske senast 3 terminsveckor före seminariet. Perioderna 20 december - 10 januari respektive 20 juni - 10 augusti exkluderas från de tre veckorna.

Terminstid                                  Licentiatiat seminarium Publicering                     
10 jan (v 2) – 20 juni (v 24) v 2 v 47 el tidigare (ht)
  v 3 v 48 el tidigare (ht)
  v 4 v 49 el tidigare (ht)
  v 24 v 21 el tidigare (vt)
1 sept (v 35) – 20 dec (v 51) v 35 v 32 el senast v 24 (vt)
  v 50 v 47 el tidigare (ht)