Mallar - utbildning på forskarnivå

Publicerad: 22 december 2009

Allmän studieplan

Individuell studieplan

Examensordningen (Högskoleförordningen bilaga 2) föreskriver vilka krav som ska uppfyllas för licentiatexamen respektive doktorsexamen. Målen är bifogade allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i respektive forskarutbildningsämne.

Som stöd i planering av och vid genomförande av utbildning på forskarnivå har en målmatris upprättats. Handledare och doktorand kan i denna markera vilket/vilka mål som uppnåtts genom viss kurs, konferens, seminarium, delprojekt, publikation eller annan aktivitet i utbildningen.

Kursplan