Hoppa till innehållet

Kompetensutvecklande kurser och utbildningar

Vissa av kurserna kan vara poänggivande i de fall då huvudhandledare godkänner att kursen ingår i doktorandens utbildning.

Kurs som doktorandens handledare bedömer ska ingå i forskarexamen registreras i studiedokumentationssystemet Ladok med huvudhandledaren som examinator.

Introduktionsutbildning för doktorander

Kurs i forskningsfinansiering

Informationssökning

Universitetspedagogiska kurser

Handledarutbildning

Karriärplaneringskurs