Hoppa till innehållet

Doktorandombud

Publicerad: 2 juli 2020

Doktorandombudet är en samtalspart för doktorand som känner behov av att diskutera sin studiesituation, handledare eller dylikt med en opartisk person. Doktorandombudet har kompetens på docent-/professorsnivå. Ledamot i den nämndsgemensamma gruppen för utbildning på forskarnivå kan verka som doktorandombud i de fall då universitetets gemensamma doktorandombud inte är lämplig utifrån personliga relationer eller dylikt.

Doktorandombud:

Ställföreträdande doktorandombud: