Hoppa till innehållet

Nämndsgemensam grupp för utbildning på forskarnivå

Publicerad: 2 juli 2020

Gruppen utgör stöd till fakultetsnämnderna och bistår i beredning av ärenden som gäller strategi, uppföljning och utvärdering inom utbildning på forskarnivå. Gruppen har även till uppgift att kommunicera och möjliggöra idéspridning mellan ämnen och mellan vetenskapsområden samt mellan ämnesföreträdare, utbildningsledare och doktorander samt tillse att handledarutbildning och introduktionsutbildning för doktorander (universitetsnivå) utvecklas.

Den nämndsgemensamma gruppen består av ledamöter från fakultetsnämnderna, doktorandrepresentanter samt handläggare.

Under 2019-2021 består gruppen av

Ordförande: Lena Abrahamsson

 

Ledamöter från:

Verksamhetsstöd:

Tekniska fakultetsnämnden (TFN):

Filosofiska fakultetsnämnden (FFN):