Generella forskarutbildningskurser 2019-2020

Universitetets gemensamma utbud av kurser på forskarnivå fastställs av rektor för två år i taget och utbildningsuppdraget till institutionerna för 2019-2020 fastställdes 5 november 2018 (Dnr LTU-3305-2018). Alla kurserna presenteras i dokumentet Översikt forskarutbildningskurser 2019-2020 som finns längst ned på denna sida. I dokumentet framgår även ansvarig institution för respektive kurs.
Detaljerad information om kurser och kursplaner finns på institutionernas hemsidor. Kontaktperson för respektive kurs beskrivs i kursplanen.