Hoppa till innehållet

Utlysning av doktorandplats

Doktorandplats annonseras under tre veckor. Minimikravet är att doktorandplatsen annonseras på universitets webbplats. Undantag från kravet om utlysning är om platsen är avsedd för adjunkt med anställning vid Luleå tekniska universitet, doktorand med extern anställning eller ett personligt stipendium finansierad av annan utgivare än universitetet alternativt att antagningen avser senare del doktorsexamen. Förutsättningen för att rekrytering kan påbörjas är att ansvarig prefekt bedömer att det finns handledarkompetens och –kapacitet, god arbets- och studiemiljö samt finansiering under planerad utbildningstid. Prefekten tillsätter en rekryteringsgrupp med ansvar för rekrytering och urval.