Hoppa till innehållet

Regler, riktlinjer och arbetsrutiner

Här finns samlat riktlinjer, regler, policys och arbetsrutiner som är relevanta för forskarutbildningen.

Regler

Riktlinjer

Arbetsrutiner

LTU:s samtliga regler, riktlinjer och policys