Forskarutbildningsämnen och allmänna studieplaner

Rektor inrättar forskarutbildningsämne och fastställer ämnesbeskrivning efter förslag av berörd fakultetsnämnd. I den allmänna studieplanen beskrivs hur utbildning i visst forskarutbildningsämne är upplagd, vilka förkunskapskrav som gäller samt på vilka grunder som bedömning sker av sökandes förmåga att klara utbildning.

Allmän studieplan per forskarutbildningsämne publiceras per vetenskapsområde. 

Observera att antagning till vissa forskarutbildningsämnen har upphört då ämnet är under avveckling.