Hoppa till innehållet

Forskningsämnen och allmänna studieplaner

Forskningsämnen vid Luleå tekniska universitet är tillika forskarutbildningsämnen. I den allmänna studieplanen beskrivs hur utbildning i visst forskningsämne är upplagd, vilka förkunskapskrav som gäller samt på vilka grunder som bedömning sker av sökandes förmåga att klara utbildning.

Allmänna studieplaner för forskningsämnen finns nedan, listade i alfabetisk ording under respektive vetenskapsområde.

Allmänna studieplaner för avvecklade forskningsämnen återfinns i separat lista på sida för respektive vetenskapsområde. Antagning till utbildning på forskarnivå har upphört till de ämnen som är avvecklade.