Allmänna studieplaner

Här hittar du allmänna studieplaner uppdelade per fakultetsnämnd.

Särskilda nämnden för lärarutbildning (SNL) upphörde 2009-12-31. Nämndens uppgifter överfördes fr o m 2010-01-01 till den Filosofiska fakultetsnämnden (FFN). Allmänna studieplaner fastställda av SNL är därmed publicerade under FFN:s ansvarsområde.