Hoppa till innehållet

Forskningsämnen och allmänna studieplaner

Rektor inrättar forskningsämne och fastställer ämnesbeskrivning efter förslag av berörd fakultetsnämnd. I den allmänna studieplanen beskrivs hur utbildning i visst forskningsämne är upplagd, vilka förkunskapskrav som gäller samt på vilka grunder som bedömning sker av sökandes förmåga att klara utbildning.

Allmän studieplan per forskningsämne publiceras per vetenskapsområde. 

Observera att antagning till vissa forskningsämnen har upphört då ämnet är under avveckling.