Hoppa till innehållet

Forskarutbildningsämnen och allmänna studieplaner

Rektor inrättar forskningsämne och fastställer ämnesbeskrivning efter förslag av berörd fakultetsnämnd. I den allmänna studieplanen beskrivs hur utbildning i visst forskningsämne är upplagd, vilka förkunskapskrav som gäller samt på vilka grunder som bedömning sker av sökandes förmåga att klara utbildning.

Allmän studieplan per forskningsämne publiceras per vetenskapsområde. 

Allmänna studieplaner för avvecklade forskningsämnen återfinns i separat lista på sida för respektive vetenskapsområde. Antagning till utbildning på forskarnivå har upphört till de ämnen som är avvecklade.