Hoppa till innehållet

Humanistiskt-samhällsvetenskapligt område Allmänna studieplaner

Rektor inrättar forskningsämne och fastställer ämnesbeskrivning efter förslag av berörd fakultetsnämnd. Ett forskningsämne leds av en ämnesföreträdare utsedd av rektor. Prefekten föreslår, efter samråd med ämnesföreträdaren, allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet och ordförande i berörd fakultetsnämnd fastställer förslaget. Antagning av doktorand i ett forskningsämne förutsätter att allmän studieplan är fastställd.