Hoppa till innehållet

Elektronisk handel - under avveckling

Publicerad: 16 maj 2013

Elektronisk handel är inriktat mot transformering av marknadsplatser, omstrukturering av affärsprocesser och ett managementsynsätt på elektronisk handel. Forskarutbildningsämnet innefattar koncept som till exempel köpprocessen, säljprocessen samt utbyte av tjänster och information via datornätverk såsom internet, intranät och extranät.

Forskarutbildningsämnet Elektronisk handel har avvecklats och antagning till utbildning på forskarnivå i Elektronisk handel har upphört 2012-09-18 (LTU-1040-2012).