Engelska med didaktisk inriktning

Publicerad: 16 maj 2013

Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter i studiet av engelskämnets innehåll och ämnets didaktiska teori och praktik. Den didaktiska forskningen är gränsöverskridande genom att den innefattar kultur-, litteratur- och språkvetenskapliga perspektiv såväl som perspektiv som utgår från maktförhållanden som genus, etnicitet, klass mm. Frågor relaterade till språkundervisning och lärande studeras, liksom språkbruk i vid bemärkelse samt språkets kulturella och sociala funktioner.