Hoppa till innehållet

Engelska med didaktisk inriktning

Publicerad: 16 maj 2013

Engelska med didaktisk inriktning har sin tyngdpunkt i studiet av ämnet engelska och dess didaktiska teori och praktik. Den didaktiska forskningen innefattar kultur-, litteratur- och språkvetenskapliga perspektiv på lärande såväl som perspektiv som utgår från maktförhållanden som t.e.x. genus, etnicitet och klass. Frågor relaterade till språkundervisning och lärande studeras, liksom språkbruk i vid bemärkelse samt språkets och litteraturens kulturella och sociala funktioner.