Hoppa till innehållet

Genus och teknik - under avveckling

Publicerad: 15 maj 2013

Genus och teknik omfattar studier av människa, teknik och organisation i arbetslivet ur ett genusperspektiv.

Forskarutbildningsämnet Genus och teknik har avvecklats och antagning till utbildning på forskarnivå upphört från och med 2018-05-01 (dnr LTU-3598-2017) .