Hoppa till innehållet

Hälsovetenskap - under avveckling

Publicerad: 16 maj 2013

Hälsovetenskap är ett mångvetenskapligt ämne med fokus på människan i friskt tillstånd, vid sjukdom och med särskilda behov liksom vid hälsa och välbefinnande. Ämnet innefattar studier av processer, metoder, diagnostik och behandling som lindrar symtom, stödjer och förbättrar eller på annat sätt syftar till att påverka människan som enskild individ, i samverkan med andra och i relation till omgivande miljö och samhälle.

Forskarutbildningsämnet Hälsovetenskap har avvecklats och antagning till forskarutbildning i Hälsovetenskap upphört med effekt från 1 januari 2020 (LTU-4787-2019).