Hoppa till innehållet

Industriell marknadsföring

Publicerad: 16 maj 2013

Industriell marknadsföring omfattar aktiviteter och processer för att skapa, kommu-nicera och leverera värde till kunder och andra intressenter. Detta inkluderar marknadsföring mellan organisationer och deras kunder med avseende på varor, tjänster och information. Marknadsföring över internationella gränser och i digitala kanaler är områden av särskild vikt för ämnet, liksom tjänstemarknadsföring, turism och varumärkesbyggande.