Hoppa till innehållet

Informatik - under avveckling

Publicerad: 16 maj 2013

Informatik är ett tvärvetenskapligt ämne som studerar relationen mellan informations- och kommunikationsteknologi (IKT) och människor, organisationer och samhälle. Ämnet fokuserar på tjänsteutveckling i förhållande till tekniska plattformar och betonar vikten av olika intressenters medverkan. Centrala områden för ämnet är designprocesser, användningssituationer och öppen innovation.

Antagning av doktorander i Informatik har upphört från och med 2014-04-01. Ämnet Informationssystem ersätter Informatik (LTU-269-2014).