Hoppa till innehållet

Lärande - under avveckling

Publicerad: 16 maj 2013

Lärande som vetenskapligt område fokuserar på människans sätt att förändra förståelsen av omvärlden samt hennes agerande utifrån de erfarenheter hon gör. Forskning om lärande sker i relation till innehåll – såsom naturvetenskap, teknik, kultur eller estetik; aktörer – såsom lärare, elev eller studenter; kontexter där lärande äger rum. Forskning kan även röra eller påverkas av deras inbördes relation. Forskning om lärande motiveras som eget ämne av att det utgör en viktig vetenskaplig grund för lärarutbildningen.

Antagning till forskarutbildning i Lärande har upphört 2010-11-02. Ämnet integreras från och med 2011-01-01 med det nya ämnet Pedagogik (dnr LTU-159-2009).