Hoppa till innehållet

Ljudteknik - under avveckling

Publicerad: 16 maj 2013

Ljudteknik studerar processer och metoder som används vid inspelning, bearbetning och reproduktion av ljud från ett såväl tekniskt som konstnärligt perspektiv. Ämnets vetenskapliga grund kompletteras med konstnärliga avvägningar och beprövad erfarenhet. En central del av ämnet utgörs av analys av hur förekommande processer och metoder påverkar olika aspekter av ljudkvalitet.

Forskarutbildningsämnet Ljudteknik har avvecklats  och antagning till forskarutbildning i Ljudteknik upphört med effekt från och med 31 december 2020 (LTU-4092-2020).