Hoppa till innehållet

Matematik och lärande

Publicerad: 16 maj 2013

Matematik och lärande innefattar studier av praktiker som rör undervisning, lärande och användning av matematik i och utanför skolan. Forskningens syfte är att skapa en vetenskaplig grund för att utveckla och stärka undervisningen i matematik i olika skolformer och institutioner. Matematik och lärande är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som har sin grund i matematiken, drar nytta av ett brett spektrum av humanistiska samt samhällsvetenskapliga discipliner och har en nära relation till lärandet inom naturvetenskap och teknik.