Hoppa till innehållet

Matematik och lärande - under avveckling

Publicerad: 16 maj 2013

Matematik och lärande innefattar studier av praktiker som rör undervisning, lärande och användning av matematik i och utanför skolan. Forskningens syfte är att skapa en vetenskaplig grund för att utveckla och stärka undervisningen i matematik i olika skolformer och institutioner. Matematik och lärande är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som har sin grund i matematiken, drar nytta av ett brett spektrum av humanistiska samt samhällsvetenskapliga discipliner och har en nära relation till lärandet inom naturvetenskap och teknik.

Antagning av doktorander i Matematik och lärande har upphört från och med 2023-09-01. Ämnet Matematikens och naturvetenskapernas didaktik ersätter ämnet (LTU-2384-2023).