Hoppa till innehållet

Medie- och kommunikationsvetenskap - under avveckling

Publicerad: 16 maj 2013

Medie- och kommunikationsvetenskap vid Luleå tekniska universitet har förutom ämnets traditionella samhällsvetenskapliga och humanistiska övergripande perspektiv ett tydligt fokus på tillämpad kommunikation inom nya medier. Med nya medier avses nya kombinationer av traditionella medier samt förnyade arbetsvillkor som detta medför. Ämnet utgör en del av en modern produktionsmiljö, där teoretiska perspektiv och praktiska tillämpningar i väsentlig utsträckning behandlas integrativt.

Forskarutbildningsämnet Medie- och kommunikationsvetenskap har avvecklats  och antagning till forskarutbildning i medie- och kommunikationsvetenskap upphört med effekt från och med 31 december 2020 (LTU-4094-2020).