Hoppa till innehållet

Musikalisk gestaltning

Publicerad: 16 maj 2013

Musikalisk gestaltning är ett forskningsämne där problemställningar med relevans för musikaliskt skapande och lärande undersöks. Ämnet förenar kunskapsformer i konst och vetenskap och omfattar hela det musikaliska fältet, oavsett genre eller uttrycksform