Hoppa till innehållet

Musikpedagogik - under avveckling

Publicerad: 16 maj 2013

Musikpedagogik som vetenskap studerar alla former av musikaliskt lärande, inkluderande de ramar, förutsättningar, traditioner och villkor som påverkar de situationer där musik utgör de olika läroprocessernas innehåll. Således behandlas problem i sammanhang där musik ingår eller har ingått i uppfostran, utbildning, undervisning eller annan påverkan i en viss kulturell och samhällelig situation. Musikpedagogik som forskningsfält är tvärvetenskaplig till sin karaktär och använder teorier och metoder från exempelvis pedagogik, psykologi, sociologi, filosofi och musikvetenskap för att förstå och förklara musikpedagogiska fenomen.

Forskarutbildningsämnet Musikpedagogik har avvecklats  och antagning till forskarutbildning i Musikpedagogik upphört med effekt från och med 28 maj 2019 (LTU-1866-2019).