Hoppa till innehållet

Nationalekonomi

Publicerad: 16 maj 2013

Inom nationalekonomin analyseras frågor kring hur samhället organiseras för att hushålla med begränsade resurser. Forskningen är inriktad mot naturresurs-, energi- och miljöekonomi. Den tillämpar mikroekonomiska teorier för att analysera energi- och råvarumarknaders funktionssätt samt hur dessa påverkas av olika politiska beslut och styrmedel.