Hoppa till innehållet

Redovisning och styrning

Publicerad: 16 maj 2013

I ämnet ingår redovisning, finansiering, investering, kostnads- och intäktsanalys, samt modeller för beslutsfattande och styrning. Redovisning innefattar både intern och extern redovisning. Styrning avser främst ekonomistyrning på strategisk och taktisk verksamhetsnivå. I ämnet ingår även planering, utveckling, implementering och användning samt uppföljning av ekonomiska styrmodeller.