Hoppa till innehållet

Sjukgymnastik - under avveckling

Publicerad: 16 maj 2013

Sjukgymnastik kännetecknas av synen på människan som fysisk, psykisk, social och existentiell helhet i ett hälsoperspektiv. Centrala begrepp är människans kropp, rörelse, funktion och interaktion i förhållande till hälsa ur ett biopsykosocialt perspektiv. I centrum för kunskapen står förståelse för att det inom människan finns läkande krafter och resurser för förändring och att dessa kan aktiveras med rörelse i en terapeutisk interaktion samt att människan själv kan påverka sin hälsa genom medvetenhet om kroppen och adekvat rörelse. Rörelse ses som en grund för människans hela funktion och som ett medel att nå sina mål i relation till omgivningen.

Forskarutbildningsämnet Sjukgymnastik ersätts från och med 2014-11-01 av forskarutbildningsämnet Fysioterapi. Från och med 2014-11-01 sker antagning i forskarutbildningsämnet Fysioterapi.