Hoppa till innehållet

Svenska med didaktisk inriktning

Publicerad: 16 maj 2013

Svenska med didaktisk inriktning har sin tyngdpunkt på forskning i relation till skolämnet svenska och till lärarutbildningens innehåll. Förutom ämnesdidaktisk forskning innefattas även litteraturvetenskaplig, medievetenskaplig och språkvetenskaplig forskning inom ämnet. Centrala studieobjekt är didaktiska aspekter av barns, ungdomars och vuxnas kommunikativa praktiker samt kulturell och litterär socialisation.