Hoppa till innehållet

Avfallsteknik

Publicerad: 15 maj 2013

Avfallsteknik omfattar alla led i samhällets avfallshantering - bildning, insamling, behandling, och disponering av avfall, inklusive nyttiggörande och återvinning. Forskningen syftar till att utveckla verktyg och metoder för en hållbar avfallshantering.