Berganläggningsteknik - Under avveckling

Publicerad: 15 maj 2013

Berganläggningsteknik har 2014-06-17 bytt namn till Gruv- och Berganläggningsteknik.

Berganläggningsteknik omfattar berg och bergmassors mekaniska och fysikaliska beteende och egenskaper, samt dimensionering av bergkonstruktioner, sprängteknik, fragmentering, produktionsteknik vid bergbyggande och gruvbrytning samt underhåll av bergkonstruktioner.