Datorstödd maskinkonstruktion

Publicerad: 15 maj 2013

Forskningsämnet Datorstödd maskinkonstruktion (DMK) omfattar, för tekniska system, simuleringsdriven produktutveckling, modellering och simulering, produktutvecklingsmetodik samt produktinformationshantering. Modeller, metoder och verktyg för utveckling av hårdvaru-system med tillhörande supportsystem är centrala för ämnet.