Hoppa till innehållet

Datorstödd maskinkonstruktion-under avveckling

Publicerad: 15 maj 2013

Antagning till utbildning på forskarnivå i Datorstödd maskinkonstruktion har upphört 2019-02-01.
Forskningsämnet Datorstödd maskinkonstruktion (DMK) omfattar, för tekniska system, simuleringsdriven produktutveckling, modellering och simulering, produktutvecklingsmetodik samt produktinformationshantering. Modeller, metoder och verktyg för utveckling av hårdvaru-system med tillhörande supportsystem är centrala för ämnet.