Hoppa till innehållet

Funktionella produkter - Under avveckling

Publicerad: 15 maj 2013

Antagning till utbildning på forskarnivå i Funktionella produkter har upphört 2012-09-25.

Forskningsämnet Funktionella produkter omfattar främst konceptutveckling, där utvecklingen av hårdvarukomponenter och tjänster möts i en global distribuerad affärsstyrd process. Ämnet syftar till att öka kunskapen om datorstöd för innovativ utveckling av Funktionella produkter genom analys av funktion, produktstruktur, och produktstödsupplägg samt tjänsteerbjudande i ett livscykelperspektiv. Ett kunskapsbaserat, informationsdrivet och simuleringsdrivet synsätt är centralt för ämnet.