Hoppa till innehållet

Fysik - under avveckling

Publicerad: 15 maj 2013

Utbildning på forskarnivå i fysik kan bedrivas inom de flesta av fysikens delområden. Grovt sett kan forskningen indelas i två profilområden “rymden” och “material”. Inom rymdområdet ligger tonvikten inom teoretisk astrofysik, med delprojekt även om teoretisk partikelfysik och kvantfysik. På materialsidan finns experimentell forskning om framförallt kolbaserade material och biofysikaliskt intressanta material och objekt - av storleksordningen nanometer. Den bedrivs med hjälp av avancerade mät- och analysinstrument. På den teoretiska sidan handlar materialforskningen om studier och simulering av fasta materials egenskaper, t ex supraledning, metaller och magnetiska fenomen.

Antagning till utbildning på forskarnivå i Fysik har upphört 2011-04-12. Ämnet har ersatts av Tillämpad fysik (dnr LTU-246-2010).