Hoppa till innehållet

Hållfasthetslära

Publicerad: 15 maj 2013

Hållfasthetslära omfattar utveckling av analytiska, experimentella och numeriska metoder inom teknisk mekanik. Viktiga forskningsområden är modellering och simulering med avseende på prediktering av tillverkningsprocesser och produkters funktion, med särskilt fokus på utveckling av modeller för såväl solida som granulära materials beteende samt deras interaktion.

Forsknings- och forskarutbildningsämnet Hållfasthetslära (Ladok-kod TVMHÅFAL) ersätter från 2020-01-01 det tidigare forskarutbildningsämnet Hållfasthetslära (Ladok-kod MTHÅLLFA), dnr LTU-4096-2019.