Hoppa till innehållet

Inbyggda system - under avveckling

Publicerad: 15 maj 2013

Inbyggda system omfattar designmetoder och designverktyg för hårdvara och mjukvara för inbyggda kommunicerande realtidssystem.

Forskarutbildningsämnet Inbyggda system har avvecklats (dnr LTU-205-2018). Antagning till utbildning på forskarnivå i Inbyggda system upphör från och med 1 juli 2018.