Hoppa till innehållet

Industriell logistik - Under avveckling

Publicerad: 16 maj 2013

Forskarutbildningsämnet Industriell logistik har avvecklats (dnr LTU-1600-2018). Antagning till utbildning på forskarnivå i Industriell logistik upphör från och med 1 juli 2018.

Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering, lagerstyrning och analyser av effektivitet är de huvudsakliga inriktningarna. Ämnet omfattar studier av produktion och styrning av produkter. Ämnets teorier och metoder är även tillämpbara på tjänster och service.