Hoppa till innehållet

Industriell organisation - under avveckling

Publicerad: 27 maj 2013

Utbildningen i Industriell organisation fokuserar olika aspekter av ledning och organisering av konkurrensutsatt verksamhet. I ämnet ingår strategisk utveckling och management på olika nivåer och i olika funktioner inom och mellan företag. Industriell organisation vid Luleå tekniska universitet har primärt fokus på ledning av innovation (management of innovation) samt ledning av teknologi (management of technology).

Forskarutbildningsämnet Industriell organistation har avvtecklats. Antagning till utbildning på forskarnivå i Industriell organisation har upphört 2011-03-22 (dnr LTU-156-2009).