Hoppa till innehållet

Industriell produktionsmiljö - Under avveckling

Publicerad: 18 februari 2014

Forskarutbildningsämnet Industriell produktionsmiljö avvecklas i samband med inrättande av forskarutbildningsämnet Arbetsvetenskap, dnr LTU-2036-2017, re-beslut 158-2017. Antagning till utbildning på forskarnivå i Industriell produktionsmiljö upphör från och med 2017-08-01.

Utbildningen på forskarnivå i Industriell produktionsmiljö omfattar arbetsmiljöplanering, arbetsplatsutformning, arbetsorganisation, lärande, sociologi och genus.