Hoppa till innehållet

Industriell produktionsmiljö - under avveckling

Publicerad: 18 februari 2014

Utbildningen på forskarnivå i Industriell produktionsmiljö omfattar arbetsmiljöplanering, arbetsplatsutformning, arbetsorganisation, lärande, sociologi och genus.

Forskarutbildningsämnet Industriell produktionsmiljö avvecklades i samband med inrättande av forskarutbildningsämnet Arbetsvetenskap (dnr LTU-2036-2017).  Antagning till utbildning på forskarnivå  i Industriell produktionsmiljö upphörde 2017-08-01.