Hoppa till innehållet

Konstruktionsmaterial - Under avveckling

Publicerad: 16 maj 2013

Forskarutbildningsämnet Konstruktionsmaterial avvecklades i samband med inrättande av forskarutbildningsämnet Materialteknik, dnr 896-2010, re-beslut 2011-03-29. Antagning till utbildning på forskarnivå i Konstruktionsmaterial upphör från och med 2011-03-29.

Konstruktionsmaterial i sin moderna form, är ett vetenskapsområde som i samspel med andra närliggande områden utgör förutsättningen för framställning, struktur-, egenskaps- och funktionsbestämning hos dagens och framtidens avancerade material och mekaniska komponenter. Ämnet handlar om att studera och beskriva de mekanismer som styr syntesmetoder, strukturutveckling och erhållna egenskaper i tekniskt relevanta material. De metoder som används är experimentella, analytiska och numeriska.