Hoppa till innehållet

Konstruktionsmaterial - under avveckling

Publicerad: 16 maj 2013

Konstruktionsmaterial i sin moderna form, är ett vetenskapsområde som i samspel med andra närliggande områden utgör förutsättningen för framställning, struktur-, egenskaps- och funktionsbestämning hos dagens och framtidens avancerade material och mekaniska komponenter. Ämnet handlar om att studera och beskriva de mekanismer som styr syntesmetoder, strukturutveckling och erhållna egenskaper i tekniskt relevanta material. De metoder som används är experimentella, analytiska och numeriska.

Forskarutbildningsämnet Konstruktionsmaterial avvecklades i samband med inrättande av forskarutbildningsämnet Materialteknik (dnr LTU-896-2010).  Antagning till utbildning på forskarnivå  i Konstruktionsmaterial upphörde 2011-03-29.