Hoppa till innehållet

Konstruktionsteknik - Under avveckling

Publicerad: 16 maj 2013

Forskarutbildningsämnet Konstruktionsteknik har avvecklats (dnr LTU-3562-2018). Antagning till utbildning på forskarnivå i Konstruktionsteknik upphör från och med 24 januari 2019.

Konstruktionsteknik omfattar utformning, dimensionering, byggande, underhåll, tillståndsbedömning, reparation och förstärkning av bygg- och anläggningskonstruktioner med fokus på betong, dess egenskaper och samverkan med andra material.