Hoppa till innehållet

Kvalitetsteknik - Under avveckling

Publicerad: 16 maj 2013

Forskarutbildningsämnet Kvalitetsteknik har avvecklats dnr LTU-958-2019, re-beslut 117-2019. Antagning till utbildning på forskarnivå i Kvalitetsteknik upphör från och med 2019-05-01.

Det vetenskapliga området kvalitetsteknik omfattar principer, arbetssätt och verktyg för kund- och hållbarhetsorienterad produkt- och processförbättring. Ämnet har en industriell bas men med tillämpningar även inom andra sektorer.