Hoppa till innehållet

Kvalitetsteknik - under avveckling

Publicerad: 16 maj 2013

Det vetenskapliga området kvalitetsteknik omfattar principer, arbetssätt och verktyg för kund- och hållbarhetsorienterad produkt- och processförbättring. Ämnet har en industriell bas men med tillämpningar även inom andra sektorer.

Forskarutbildningsämnet Kvalitetsteknik har avvecklats och ersatts av forskarutbildningsämnet Kvalitetsteknik och logistik (dnr LTU-958-2019).  Antagning till utbildning på forskarnivå  i Kvalitetsteknik upphörde 2019-05-01.