Hoppa till innehållet

Landskapsekologi - Under avveckling

Publicerad: 16 maj 2013

Forskarutbildningsämnet Landskapsekologi avvecklas från och med 2015-12-01 och antagning till utbildning på forskarnivå upphör från och med detta datum (dnr 2400-15, re 2015-11-02).

Landskapsekologi omfattar studier av struktur, funktion och förändring hos heterogena miljöer som består av interagerande ekosystem. Typiska processer som studeras inkluderar fördelning och flöde av energi, material och organismer. Som vetenskaplig disciplin kombinerar landskapsekologi ekologi, geovetenskap och samhällsvetenskap.