Hoppa till innehållet

Människa - maskin med inriktning mot genusforskning - Under avveckling

Publicerad: 16 maj 2013

Antagning till utbildning på forskarnivå i Människa-maskin med inriktning mot genusforskning har upphört. Ämnet integreras från och med 2012-05-14 med ämnet Genus och teknik.

Utbildning på forskarnivå i Människa - maskin med inriktning mot genusforskning omfattar
genusforskning inom det vetenskapliga området som innebär studier av relationer mellan människor och maskiner såsom de konstitueras samhälleligt, historiskt, kulturellt och materiellt.