Hoppa till innehållet

Människa - maskin med inriktning mot genusforskning - under avveckling

Publicerad: 16 maj 2013

Utbildning på forskarnivå i Människa - maskin med inriktning mot genusforskning omfattar
genusforskning inom det vetenskapliga området som innebär studier av relationer mellan människor och maskiner såsom de konstitueras samhälleligt, historiskt, kulturellt och materiellt.

Antagning till utbildning på forskarnivå i Människa-maskin med inriktning mot genusforskning har upphört 2012-05-14 (dnr LTU-156-2009). Ämnet integreras från och med 2012-05-14 med ämnet Genus och teknik.