Hoppa till innehållet

Matematik

Publicerad: 16 maj 2013

Matematik är en generell vetenskap där bl.a. abstrakta kvantiteter, strukturer och mönster används för att beskriva och analysera fenomen och processer inom en mångfald områden. Vår inriktning är matematisk analys med betoning på studier av problem uppkomna i kontaktytorna mellan matematik och teknikvetenskaperna.