Hoppa till innehållet

Matematisk statistik

Publicerad: 16 maj 2013

Matematisk statistik omfattar sannolikhetsteori och statistik, d.v.s. studier av matematiska modeller av slumpmässiga förlopp respektive analys av data från slumpmässiga fenomen, samt tillämpningar av dessa. Ämnet har många kontaktytor med tillämpad forskning, inte minst inom teknikvetenskaperna.